24 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojniku odbył się XVI Przegląd Kolęd i Pastorałek. Podczas koncertu wystąpiły zespoły oraz soliści ze wszystkich szkół Gminy Gnojnik.

Naszą szkołę reprezentowały Klaudia Młyńska uczennica kl.VIII , która zaśpiewała kolędę „Gdy śliczna panna” oraz Weronika Osada z kl.VII, wykonując pastorałkę „Zaśnij dziecino”. Wszyscy wykonawcy nagradzani byli gromkimi brawami licznie zgromadzonej widowni.
Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem kolędy „Chrystus się rodzi” oraz wręczeniem okolicznościowych dyplomów.

22 stycznia odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa. Najpierw bawili się uczniowie klas I – III, a następnie ich starsi koledzy z klas IV – VIII. Przedstawiciele poszczególnych klas mogli wziąć udział w różnorodnych konkursach przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. Odważni próbowali swych sił w biegu z piłeczką pingpongową, wyścigach w workach czy jedzeniu babeczek z zawiązanymi oczyma. Uczestnicy nagradzani byli słodkimi upominkami. Ciepły poczęstunek zapewniła w ten dzień Rada Rodziców.

Obchody święta naszych babć i dziadków są tradycją na stałe wpisaną w kalendarz imprez szkolnych. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości. Ta wspaniała uroczystość odbyła się 22 stycznia pod hasłem „Cała nasza gromadka kocha babcię i dziadka”. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Były to wiersze, okolicznościowe piosenki, scenki humorystyczne, Familiada oraz jasełka. Goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków, którzy uczęszczają na zajęcia zespołu tanecznego oraz występ szkolnych cheerleaderek. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a szanowni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Następnie dzieci obdarowały swoich ukochanych dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami. Frekwencja jak co roku była wysoka. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci poprzez wiersz, piosenkę i taniec mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia oraz podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Serdeczne podziękowania dla rodziców, którzy pomogli w organizacji poczęstunku, a także upiekli ciasta.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy II zarejestrowani pod nazwą ,,Roześmiane Witaminki” wzięli udział w etapie jesiennym projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”.

Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych, uświadomienie związku między żywieniem a występowaniem wielu chorób oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu było także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny.

Podczas zajęć zrealizowaliśmy następujące tematy i zadania:

1. „Smacznie – zdrowo – kolorowo”- dzieci uczyły się rozpoznawania owoców i warzyw, badali ich cechy różnymi zmysłami (wzrok, dotyk, smak) oraz zapoznawali się z ich wartością odżywczą. Uczniowie poznali również pięć grup kolorystycznych owoców oraz zaznajomili się z wybranymi witaminami i wskazywali ich wpływ na organizm człowieka. Podsumowaniem było wykonanie złotych medali owocowo-warzywnych.

2. Zagadki owocowo-warzywne – uczniowie układali krótkie rymowanki-zagadki o warzywach i owocach. Nauczyciel przydzielił dzieciom warzywo lub owoc, o którym mają ułożyć zagadkę. Drogą głosowania odbył się wybór tej najlepszej. Wszystkie zostały zebrane w klasową księgę zagadek.

3. Każdy uczeń chce zostać Siłaczkiem - zawody sportowe na sali gimnastycznej oraz uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, jak również rozwijanie skoczności, siły, szybkości i zręczności.

4. Konkurs „Order miłośnika sportu” - dzieci wykonały ordery na kołach wyciętych z kartonu, wykorzystując dowolną technikę i materiały. Następnie drogą głosowania wybrano najpiękniejszy order.

5. Forum „ Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?” - przekazanie rodzicom wiedzy, którą zdobyły dzieci podczas realizacji zadań w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. Forum przeprowadzono w ramach wywiadówki z rodzicami. Nauczyciel przedstawił kilkuminutową prezentację oraz przekazał materiały edukacyjne rodzicom. Zostały również przedstawione dokonania dzieci zrealizowane podczas trwania projektu.

6. Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań - uczniowie zdobywali i pogłębiali wiedzę podczas lekcji czy konkursów. Zaprezentowali ją również w formie okolicznościowej gazetki i wystawy swoich dokonań na korytarzu szkolnym.

Ostatecznie z wszystkich działań prozdrowotnych sporządziliśmy raport, który został wysłany do organizatorów. Klasa II zdobyła 437pkt. na 520 możliwych.