26 września społeczność naszej szkoły uroczystym apelem uczciła 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy ósmej przy wsparciu chóru szkolnego. Montaż słowno-muzyczny przypomniał zebranym tragiczne dni września 1939 roku oraz sześcioletni okres niemieckiej i sowieckiej okupacji, terroru, mordów, wysiedleń, niewolniczej pracy. Na zakończenie apelu minutą ciszy uczczono wszystkich walczących i poległych podczas II wojny światowej.