12 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Montaż słowno-muzyczny „Tym, którzy prowadzą nas źródeł wiedzy” zaprezentowany przez uczniów dwóch klas: V b i VI był podziękowaniem dla pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi za przekazywaną wiedzę, trud codziennej pracy, ale również za towarzyszący im uśmiech i życzliwe słowo. W ten radosny dzień nie zabrakło dobrej zabawy i poczucia humoru. Szóstoklasiści w profesjonalnych strojach kucharskich zaprezentowali swe umiejętności kulinarne, dzieląc się ze wszystkimi przepisem na najlepszego ucznia. Zdradzili także kilka sposobów na to, jak odróżnić ucznia od nauczyciela. Podsumowaniem uroczystości było złożenie życzeń przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego oraz Rady Rodziców. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor, która z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzyła wszystkim pracownikom oraz uczniom dalszych sukcesów w pracy i nauce.