20 listopada 2018 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie zostali zapoznani z prawami i obowiązkami ucznia. Przewodnicząca szkoły przybliżyła kolegom i koleżankom zapisy Konwencji Praw Dziecka oraz wymieniła instytucje, które w razie potrzeby służą pomocą, m.in. Dziecięcy Telefon Zaufania. Następnie przedstawiciele każdej klasy zaprezentowali plakaty, które przedstawiały jedno prawo dziecka. Na zakończenie apelu został przeprowadzony quiz sprawdzający wiedzę na temat praw dziecka. Uczniowie wykazali się dużą znajomością swoich praw, ponieważ aż 5 klas uplasowało się na podium.  Wszystkim uczestnikom quizu serdecznie gratulujemy. Przypominamy również, aby umiejętnie korzystać ze wszystkich praw oraz wywiązywać się ze swoich obowiązków.