Tradycyjnie w andrzejkowe popołudnie spotkaliśmy się, aby wspólnie świętować. Impreza zaczęła się od konkursu na najpiękniejszy taniec czarodziejek. Zespoły z poszczególnych klas przygotowały ciekawe układy taneczne. I miejsce zajęli uczniowie klasy Va. Jury doceniło zaangażowanie prawie całej klasy oraz choreografię. II lokata przypadła w udziale zespołowi z klasy Vb, który zaprezentował taniec współczesny. Występ ten wzbudził w widzach duże emocje. III miejsce zajęli uczniowie klasy IVa. Wszystkie tańce bardzo się podobały. Młodzi tancerze zostali nagrodzeni dyplomami oraz słodyczami.

Gdy zakończyły się występy zaczęła się zabawa. W międzyczasie można było sobie powróżyć – oczywiście wszyscy traktowali wróżby z przymrużeniem oka.