29 kwietnia uczestniczyliśmy w uroczystej akademii poświęconej 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji  3   Maja. Okolicznościową część artystyczną zaprezentowali uczniowie klas: V, VI, VII oraz IIIa gimnazjum. Przypomnieli  trudną sytuację polityczną Polski w II poł. XVIII w., podkreślili wagę obrad  Sejmu Czteroletniego oraz doniosłość faktu uchwalenia Konstytucji  w 1791 r. Patriotyczne wiersze, pieśni i utwory polskich kompozytorów wprowadziły nas w atmosferę święta narodowego oraz budziły szacunek dla wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni wieków budowali lepszą przyszłość naszej ojczyzny.