16 maja w PSP nr 3 w Brzesku odbył się finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Perły Regionu”, w czasie którego uczniowie recytowali wiersze poetów mieszkających w naszym regionie. Gośćmi honorowymi byli: Dariusz Dzierwa, Anna Gaudnik, Monika Jawor, Agata Podłęcka, Franciszek Podłęcki i Tadeusz Puzia, którzy od lat swoje uczucia i przemyślenia przelewają na papier. Jury oceniało uczestników za trafność interpretacji, dykcję i zrozumienie recytowanego tekstu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy Va Adrian Piekarz i Maksymilian Klecki, który pięknie recytował wiersz Haliny Biernat. Występ zrobił na Jury wrażenie, co przełożyło się na uzyskanie przez Maksa I miejsca. Gratulujemy!