W piątek 1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik. Uczestniczyli w niej wójt Gnojnika Pan Sławomir Paterek, sekretarz gminy Pani Anna Rachwalik, przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Zych oraz wiceprzewodnicząca Pani Danuta Sacha, która poprowadziła zebranie. Na spotkanie przybyli radni I kadencji, którzy otrzymali podziękowania za swoją pracę. Młodzież, która dopiero rozpoczyna przygodę z Młodzieżową Radą Gminy Gnojnik, złożyła ślubowanie i otrzymała zaświadczenia. Potem odbyły się wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza MRG. Przewodniczącą została uczennica naszej szkoły Joanna Tasior, wiceprzewodniczącą Kinga Rams – również uczęszczająca do szkoły w Uszwi. Obu uczennicom gratulujemy!