5 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I – VII  z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Brzesku. Prelegenci  przedstawili prezentacje oraz film, który w humorystyczny sposób pokazywał zasady bezpieczeństwa podczas pracy czy zabawy w gospodarstwie rolnym. Szczególny nacisk położono na uświadomienie dzieciom zagrożeń wypadkami w okresie letnim, jak również na sposoby ich eliminowania. Dopełnieniem prelekcji będzie udział uczniów w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pt. "Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy".