W Publicznej Szkole Podstawowej w Uszwi odbył się dn. 10 kwietnia konkurs dla uczniów klas VII – III gimnazjum „Symbole krajów niemieckojęzycznych”, którego organizatorem była p. Joanna Olchawa. Zadanie polegało na przygotowaniu samodzielnie lub w grupach dwuosobowych prac plastycznych związanych z wybranym krajem niemieckojęzycznym. Technika wykonania prac była dowolna. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Do rywalizacji o tytuł najlepszego symbolu przystąpiło aż 20 makiet i plakatów!Wszystkie prace zostały starannie przemyślane i przygotowane. Komisja w składzie: p. T. Czesak, p. M. Szczepańska, p, J, Kliś oraz p. J. Olchawa oceniała: zgodność z tematem, interpretację własną tematu oraz walory artystyczne.

 

Laureatkami konkursu zostały:

I miejsce – A. Gusto i A. Klecka z klasy VII b

II miejsce – J. Chmielarz i K. Rams z klasy II b gimnazjum

III miejsce – E. Ciszkowicz z klasy VII b

A. Golec z klasy II a gimnazjum

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za przygotowanie prac