W ramach projektu ,,Śliwkowe szkoły” zrealizowano kolejne działanie. Tym razem zadaniem dla drużyn uczniów z klas IV-VI było wykonanie plakatu promującego zdrowe odżywianie pod hasłem ,,Jedz owoce i warzywa, bo w nich zdrowie się ukrywa”. Autorzy prac mieli zachęcić do zdrowego stylu życia poprzez właściwe odżywianie, a konkretnie do spożywania owoców i warzyw ze zwróceniem uwagi na walory smakowe śliwki.

Konkurs zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Łączy nas Uszew”, którego członkinie na czele z Panią prezes Ireną Klecką wspierały uczniów, służąc radą i pomocą podczas wykonywania plakatów, za co serdecznie dziękujemy. 

Pięknie wykonane prace zostały ocenione przez komisję konkursową pod przewodnictwem Pani dyrektor Bogumiły Jagielskiej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas spotkania podsumowującego udział naszej szkoły w konkursie ,,Śliwkowe szkoły”.