30 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas IV b i VII a zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny, w którym przedstawili genezę i założenia Konstytucji 3 Maja oraz podkreślili rolę, jaką odegrała ona w historii naszej ojczyzny. Sceneria symboli narodowych, patriotyczne wiersze i piosenki wprowadziły nas w atmosferę święta narodowego. Była to żywa lekcji historii, która przybliżyła  doniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji.