9 maja uczniowie klas I-III wzięli udział w 2-godzinnych zajęciach edukacyjnych pt. „Mała pszczoła wiele zdoła”, przygotowanych przez członkinie Stowarzyszenia „Szlakiem Kultury”. Spotkanie składało się z dwóch części: animacyjnej oraz edukacyjnej. Na początku panie przeprowadziły kilka zabaw ruchowych, integrujących wszystkie grupy. W dalszej części zajęć dzieci prezentowały kolegom zdjęcia wszystkich mieszkańców ula, oglądały film o życiu i pracy pszczół oraz poznawały szkodliwe działania ludzi, zagrażające tym owadom. Zwieńczeniem zajęć edukacyjnych była nauka przez działanie i doświadczanie – dzieci tworzyły kwiaty, wyodrębniając w nich słupek i pręciki z pyłkiem, następnie za pomocą „włochatej” pszczoły zapylały kwiaty. Na zakończenie spotkania wszystkie grupy otrzymały dyplomy za udział w spotkaniu, a każdy uczeń „Certyfikat Przyjaciela Pszczół”.

Anna Cichostępska

<!

-->