Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

14 maja 2018 roku w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej zorganizowany przez Dorotę Muchę z Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi oraz Młodzieżową Radę Gminy Gnojnik. Konkurs miał na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i był skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz członków stowarzyszeń i klubów seniora działających na terenie powiatu brzeskiego. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Poseł na Sejm RP Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa oraz Wójt Gminy Gnojnik Pan Sławomir Paterek.

Wśród Gości byli: Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa, Wójt Gminy Gnojnik Pan Sławomir Paterek, Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Zych, Dyrektor Centrum Kultury w Gnojniku Pani Ewa Świerczek, Dyrektor PSP w Gnojniku Pani Monika Holik, Koordynator Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik Pani Paulina Strzesak, Opiekun MRG Pani Małgorzata Wawryka, Sekretarz MRG Kamil Musiał, Sołtys Zawady Uszewskiej Pan Jan Robak, Sołtys Uszwi Pan Stanisław Cebula, Przewodnicząca Rady Rodziców przy PSP w Uszwi Pani Zofia Klecka, Pracownik Urzędu Gminy Gnojnik Pani Katarzyna Chmielowska.

Konkurs otworzył Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa, który powitał wszystkich uczestników i nawiązał do 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Pan Starosta zwrócił uwagę na to, że o wolność trzeba dbać i stale ją pielęgnować. Potem zebranych powitał Wójt Gminy Gnojnik Pan Sławomir Paterek. Pan Wójt podkreślił, jak ważne jest krzewienie patriotyzmu, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Głównymi celami Konkursu było: kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzacja polskiej poezji o tematyce patriotycznej jako składnika dziedzictwa narodowego, kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy Ojczyzny, upowszechnianie kultury żywego słowa, budzenie i rozwijanie zdolności recytatorskich oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i wspólne szerzenie idei niepodległościowej.

W Jury Konkursu zasiedli:

Przewodniczący: dr hab. prof. UP Pan Marek Karwala,

członkowie: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Pani Małgorzata Cuber oraz Pracownik Biblioteki Wiejskiej w Uszwi Pani Monika Kubala.

Konkurs odbywał się w 3 kategoriach wiekowych. Łącznie wystąpiło 28 uczestników.

W najmłodszej kategorii (klasy 4-7) zwyciężyli:

1 miejsce ex aequo: Gabriela Kozdrój z PSP w Gosprzydowej oraz Patrycja Liszka z PSP w Iwkowej,

2 miejsce: Aleksandra Pajor z PSP w Gnojniku,

3 miejsce ex aequo: Urszula Nowak z PSP w Kątach oraz Miłosz Jarosz z PSP w Zaborowie.

Wyróżnienie otrzymał Dariusz Bieleński z PSP w Biadolinach Szlacheckich.

W kategorii uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych laureatami zostali:

1 miejsce: Marek Białka z PSP w Gnojniku,

2 miejsce ex aequo: Marta Kłusek z PSP w Woli Dębińskiej oraz Aleksandra Jagielska z PSP w Uszwi,

3 miejsce ex aequo: Justyna Latocha z Zespołu Szkół w Szczurowej oraz Dorota Grzegorzek z Zespołu Szkół w Czchowie.

W kategorii osoby dorosłe zwyciężyli:

1 miejsce: Józefa Marecik ze Stowarzyszenia „Iskierka Nadziei” w Czchowie,

2 miejsce: Monika Kierczak ze Stowarzyszenia „Iskierka Nadziei” w Czchowie,

3 miejsce ex aequo: Helena Odroń oraz Ryszard Kraj z Klubu Seniora Wrzos” w Gnojniku.

Konkurs podsumował Przewodniczący Jury Pan Marek Karwala, który ogłosił wyniki. Pan Profesor pochwalił recytatorów, zwrócił też uwagę na to, jak należy poprawnie prezentować się na scenie. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali drobne upominki, laureaci nagrody rzeczowe, a nauczyciele podziękowania.

Potem głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik Pan Janusz Zych, który podziękował za zorganizowanie Konkursu. Podkreślił też, jak ważne jest zaangażowanie młodego pokolenia w działania o charakterze patriotycznym. Na zakończenie wystąpiła Dyrektor PSP w Uszwi Pani Bogumiła Jagielska dziękując wszystkim za przybycie i zaangażowanie we wspólne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości.

Nasze działania wsparli: Poseł na Sejm Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Starostwo Powiatowe w Brzesku, Urząd Gminy w Gnojniku, Elka Gnojnik „Malinka”, Usługi Okolicznościowe „Fantazja” - Dagmara Sacha, Pizzeria i Kebab „Ambrozja” - Sabina Strach, Renata Zając i Ludmiła Gołąb, Zakład Blacharstwa Budowlanego – Jerzy Grzesicki, Kwiaciarnia Gnojnik – Halina Święch, Pagen Sp. z oo. Dominik Chamioło i Mirosław Nowak, „Nikobud” Gnojnik - Zbigniew Myszka, „Trans-Bet” - Bogumiła Myszka, „Automax” - Sebastian Sacha, Firma Ogólnobudowlana – Józef Stolarczyk, „Megamot” - Przemysław Hebda, Agnieszka i Robert Antczakowie – właściciele kawiarni i cukierni „Poezja”, „Nowator” - Krzysztof Nowak, „Oknodrewal” Paweł i Stanisław Kleccy, Centrum Motoryzacji – Piotr Czyżycki, Hotel i Gospoda „Tadeusz”, Szkółka Roślin „Mikulscy”, Rada Rodziców przy PSP w Uszwi, Spółdzielnia Uczniowska przy PSP w Uszwi oraz Młodzieżowa Rada Gminy Gnojnik. Wszystkim Sponsorom serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu Konkursu.