17 maja, jak co roku, w naszej szkole odbyła się „Mała Olimpiada Matematyczna", której celem było stymulowanie rozwoju uczniów uzdolnionych matematycznie, kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań oraz stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia posiadanego poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych.
          Do wzięcia udziału zaproszeni zostali, wyłonieni w eliminacjach szkolnych, uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu naszej gminy. W zmaganiach uczestniczyło 15 uczniów. Zwycięzcą został uczeń PSP w Gnojniku – Wiktor Bakalarz.
Drugie miejsce zajął Michał Górak – z PSP w Lewniowej, zaś trzecie miejsce przypadło Filipowi Koper z PSP w Gnojniku.
Oprócz dyplomów laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Nie zabrakło też drobnych upominków dla pozostałych uczestników.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!

Ewelina Toboła