W naszej szkole zrealizowany został ogólnopolski program antynikotynowy „Nie pal przy mnie, proszę” który adresowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców.

Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Na zajęciach edukacyjnych dzieci z klas I-III poznały główną bohaterkę programu ,,Nie pal przy mnie proszę” - wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im na zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w materiałach programowych. Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy programu ,,Nie pal przy mnie, proszę”. Dzieci kolorowały szablony wiewiórki Wiki, układały obrazki z elementów, rozwiązywały krzyżówki, opowiadały historyjki obrazkowe o tematyce antytytoniowej. W naszej placówce organizowane były spotkania z policjantem, pielęgniarką, podczas których poruszana była tematyka antytytoniowa.

Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Podsumowaniem programu było wykonanie plakatów, z którymi dzieci chodziły po szkole przedstawiając je starszym kolegom i koleżankom oraz nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi. Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci – chętnie wykonywały polecenia i zadania. W przyszłości równie chętnie przystąpimy do realizacji tego programu.

Klaudia Stachurska