21 czerwca pożegnaliśmy klasę III gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się od przekazania władzy nowemu zarządowi Samorządu Uczniowskiego, po czym uczniowie klas II gimnazjum przedstawili część artystyczną skierowaną do trzecioklasistów. Absolwenci otrzymali od swoich młodszych kolegów dyplomy oraz słodkie upominki. Następnie swój program zaprezentowali uczniowie klasy III. W pierwszej części występu, która miała charakter kabaretowy, przedstawili życiorys pewnego gimnazjalisty. Na część drugą złożyły się podziękowania dla rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi. Po zakończeniu części artystycznej Pani dyrektor Bogumiła Jagielska wręczyła rodzicom uczniów klasy III gimnazjum listy gratulacyjne i podziękowania. Uczniowie klas IV - VII oraz II - III g otrzymali nagrody oraz dyplomy za osiągnięcia w bieżącym roku szkolnym.