Przewodniczący: Jakub Biernat
Zastępca: Emilia Jarzmik
Członkowie : Kamil Czuba, Alicja Hosaniak
 
Poczet sztandarowy:
 
Błażej Pawełek - chorąży
Asysta: Wiktoria Klecka
             Paulina Konstanty
 
Werble: Kamil Czchowski, Kamil Czuba, Bartłomiej Figiel
 

Samorząd Uczniowski jest najważniejszą organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły. Do stałych punktów działalności Samorządu należy organizowanie wielu imprez szkolnych, jak zabawy taneczne, andrzejki, bale karnawałowe, a także różnego rodzaju konkursów: literackich, historycznych, plastycznych, okolicznościowych, sportowych. Największym zainteresowaniem cieszą się konkursy związane z tematyką świąteczną i porami roku. W trosce o środowisko naturalne wspierane są działania proekologiczne i propagujące zdrowy styl życia - tradycją stał się udział szkoły w akcji "Sprzątanie świata" czy organizacja Wiosennego Turnieju Sportowego.


Chcąc uwrażliwić uczniów na potrzeby innych i pomóc potrzebującym, Samorząd Uczniowski włącza się w akcje charytatywne. W tym celu od kilkunastu lat organizowane są mikołajki dla wychowanków Domu Dziecka w Jasieniu, systematycznie wspiera się też akcje różnych fundacji działających na rzecz chorych dzieci. Każdego roku członkowie Samorządu biorą udział w ogólnopolskiej akcji "Góra grosza", a także prowadzą sprzedaż zakładek i kalendarzyków dla Fundacji Wszystko dla Dzieci. Samorząd opiekuje się również opuszczonymi mogiłami na parafialnym cmentarzu. Uczniowie troszczą się zwłaszcza o groby uszewskich nauczycieli: państwa Capików, sióstr Reginy i Stefanii Dultz, a także Stefanii Bartys. Z funduszy wypracowanych przez SU zakupiono figurkę Władysława Jagiełły z okazji obchodów jubileuszu 150-lecia szkoły.
      Praca w Samorządzie daje uczniom wiele satysfakcji - możliwość samorealizacji i zaistnienia w społeczności uczniowskiej, kształtuje kreatywną postawę, uczy szacunku do historii i tradycji.