Biblioteka w naszej szkole istnieje od 1948 roku. Obecnie księgozbiór biblioteczny liczy ponad 9 tyś. woluminów i kilkanaście tytułów czasopism dla dzieci i młodzieży oraz czasopism metodycznych dla nauczycieli. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły oraz rozwijaniu zainteresowań uczniów. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów czytelni na miejscu oraz wypożyczać książki do domu. Tradycją biblioteki i szkoły jest uroczystość przyjęcia uczniów klas I w poczet czytelników. Organizowane są także imprezy czytelnicze typu: poranek baśni, inscenizacje bajek dla dzieci młodszych, konkursy czytelnicze, wyjazdy do teatru.