Działalność SKO w naszej placówce ma wieloletnią tradycję. Obecnie ponad 90% uczniów klas I-VI należy do tej organizacji. Nasi wychowankowie, dzięki Szkolnej Kasie Oszczędności działającej pod patronatem PKO Banku Polskiego, mają możliwość wyrabiania nawyku świadomego oszczędzania już od najmłodszych lat. Od pierwszej klasy poznają prawdziwą wartość pieniądza, z entuzjazmem biorą udział w licznych akcjach związanych z oszczędzaniem i wspomaganiem innych. Umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi i zdobyta wiedza ekonomiczna wyzwala w uczniach inicjatywę oraz zachęca do udziału w zbiórkach i akcjach charytatywnych.
      Nasza szkoła wzięła udział w konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO) organizowanym przez PKO Bank Polski i zdobyła nagrodę II stopnia, dyplom oraz 1000 zł. Za otrzymane pieniądze zostały zakupione rolety do okien w dwóch salach lekcyjnych.