Organizowane w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne mają na celu wspieranie harmonijnego, wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez ujawnianie, a następne pogłębianie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz propagowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego.
      W szkole prowadzone są kółka zainteresowań:
- polonistyczne

- historyczne

- języka angielskiego

- języka niemieckiego

- matematyczne

- przyrodnicze

- plastyczne

- informatyczne

- szachowe

- ortograficzne

- teatralne

- cheerleaderka

- sportowe

- kółko taneczne

- klub książki

      Uczniowie uczestniczący w wyżej wymienionych zajęciach pozalekcyjnych mają okazję zaprezentować swoje umiejętności w czasie uroczystości szkolnych, imprez środowiskowych i konkursów.

      Zespół taneczny, do którego należą uczniowie klas I-IV, istnieje już od wielu lat. Kształtowanie estetyki ruchu i elegancji postawy oraz umiejętności właściwego prezentowania się - to cele realizowane przez opiekuna grupy. W repertuarze zespołu znajdują się tańce nowoczesne i ludowe. Różnorodność wykonywanych układów choreograficznych sprawia, że zespół wspaniale prezentuje się na uroczystościach szkolnych i środowiskowych.