W Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Uszwi uczy się 203 uczniów w tym:

 edukacja wczesnoszkolna - 82 uczniów

Klasa Ia – 16 uczniów, wychowawca lic. Klaudia Stachurska

Klasa Ib – 16 uczniów, wychowawca mgr Marta Jagielska

Klasa II – 23 uczniów, wychowawca mgr Ewelina Toboła

Klasa IIIa – 15 uczniów, wychowawca mgr Anna Cichostępska

Klasa IIIb – 12 uczniów, wychowawca mgr Agata Żak

 

klasy IV - VIII – 121 uczniów

Klasa IV – 13 uczniów, wychowawca mgr Marta Szczepańska

Klasa Va – 17 uczniów, wychowawca mgr Teresa Czesak

Klasa Vb  – 15 uczniów, wychowawca mgr Piotr Rzepa

Klasa VIa  – 17 uczniów, wychowawca mgr Anna Latosińska

Klasa VIb  – 18 uczniów, wychowawca mgr Sabina Krakowska

Klasa VII – 19 uczniów, wychowawca mgr Anna Zych

Klasa VIII – 22 uczniów, wychowawca mgr Józefa Zych