Pierwszego dnia września najpierw uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele parafialnym, a następnie zebraliśmy się na szkolnej sali gimnastycznej, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego przywitała nas Pani Dyrektor, która przedstawiła informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, zwracając uwagę na wytyczne sanitarne związane z pandemią. Przypomniała także o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Społeczność naszej szkoły uczciła chwilą ciszy pamięć ofiar tej najtragiczniejszej z wojen. Po apelu uczniowie poszczególnych klas spotkali się z wychowawcami.