17 września upamiętniliśmy pamięć ofiar II wojny światowej. Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas ósmych przypomniał fakty związane z wojną obronną Polski i wprowadził szkolną społeczność w klimat tamtych dramatycznych wydarzeń. Bohaterską postawę Obrońców Ojczyzny uczciliśmy chwilą zadumy, pamiętając, że naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania.