10 listopada uczestniczyliśmy w akademii z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na początku uroczystości odśpiewaliśmy „Mazurek Dąbrowskiego”, przyłączając się po raz kolejny do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu". Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie kl.VI. Wiersze oraz piosenki żołnierskie przybliżyły trudną drogę naszego narodu do wolności oraz pokazały, jak z patriotyzmu, entuzjazmu i walki naszych przodków odrodziła się Polska. Przypomnieliśmy także postać mieszkańca Uszwi - ppor. Jana Zydronia, który w 1915 r. na ochotnika wstąpił do Legionów Piłsudskiego. Walczył na froncie wschodnim i włoskim, wykazując się dzielnością, za co dwukrotnie otrzymał krzyż walecznych oraz medal niepodległości. Zginął na polu bitwy w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej. Akademia wprowadziła nas w klimat obchodów Narodowego Święta Niepodległości.