W ciągu ostatnich dwóch tygodni, w naszej szkole odbyły się szkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez Strażaków z OSP Uszew. Uczniowie klas IV-VIII, dzięki specjalistycznemu sprzętowi, mogli nie tylko słuchać, ale również ćwiczyć między innymi pozycję bezpieczną ustaloną oraz resuscytację krążeniowo oddechową. Dzieci dowiedziały się jak poprawnie reagować w przypadku zagrożeń zdrowia i życia, jak rozpoznawać różne typy urazów oraz jak używać automatycznego defibrylatora.
Zdobyta wiedza i możliwość ćwiczenia jej pod czujnym okiem prowadzących zajęć są bezcennymi doświadczeniami, które w przyszłości mogą uratować komuś życie.

Dziękujemy Strażakom z OSP Uszew!