Dnia 13 maja 2024 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z wojskowym Rafałem Danikiem, mające na celu zapoznanie uczniów klasy VII z podstawowym wyposażeniem wojskowym oraz przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

Nasz gość zaprezentował uczniom podstawowe elementy wyposażenia wojskowego, omawiając ich znaczenie i zastosowanie w różnych sytuacjach. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się różnym rodzajom sprzętu takim jak plecaki, apteczki, kamizelki, kompasy oraz maski przeciwgazowe. Sierżant podkreślił wagę znajomości tego rodzaju wyposażenia w sytuacjach kryzysowych oraz zachęcał do zainteresowania się podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

Po prezentacji sprzętu wojskowego przystąpiliśmy do przeprowadzenia próbnej ewakuacji. Uczniowie zostali poinstruowani, jak prawidłowo opuścić budynek w przypadku zagrożenia oraz jak zachować się w trudnych sytuacjach. Podczas ewakuacji dokładnie sprawdziliśmy wszystkie znaki ewakuacyjne oraz plany budynków, aby zapewnić, że są one czytelne i zrozumiałe dla wszystkich uczniów. Dodatkowo, uczniowie zostali poinstruowani w zakresie korzystania z gaśnic w przypadku pożaru oraz mieli okazję zobaczyć, jak prawidłowo ich używać.

Spotkanie z wojskowym Danikiem było niezwykle pouczające i przyniosło uczniom cenne informacje na temat podstawowego wyposażenia wojskowego oraz zachowania się w przypadku sytuacji kryzysowych. Dzięki przeprowadzonej próbnej ewakuacji, nasi uczniowie są lepiej przygotowani na ewentualne sytuacje awaryjne.