Dnia 20 czerwca pożegnaliśmy uczniów klasy VIII. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi oraz przekazanie władzy wybranemu w czerwcu prezydium Samorządu Szkolnego. Okolicznościowy występ dedykowany ósmoklasistom zaprezentowali uczniowie klasy VII, którzy także wręczyli swoim starszym kolegom upominki. Natomiast przyszli absolwenci pożegnali szkołę na wesoło, przedstawiając kabaretową część artystyczną dotyczącą życia szkoły. Publiczność, w skład której wchodzili rodzice, nauczyciele oraz uczniowie klas młodszych, nagrodziła występujących gromkimi brawami. W tym dniu zostały również wręczone nagrody za stuprocentową frekwencję oraz medale za wybitne osiągnięcia sportowe. Na zakończenie uroczystości, uczniowie klasy VIII podziękowali Pani dyrektor i nauczycielom za ich pracę. Pani dyrektor życzyła ósmoklasistom powodzenia w dalszej edukacji oraz udanych wakacji.