SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

 

W naszej szkole realizowany był ogólnopolski program antynikotynowy „Nie pal przy mnie, proszę” adresowany do uczniów klas I-III. Jest to jedno z wielu działań zawartych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym. Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Dzieci z klas I-III poznały główną bohaterkę programu ,,Nie pal przy mnie, proszę” - wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im na zajęciach. Przeprowadzono je według scenariuszy programu ,,Nie pal przy mnie, proszę” z wykorzystaniem kart pracy. Dzieci kolorowały szablony wiewiórki Wiki, uczyły się na pamięć wiersza o Wiki, układały obrazki z elementów, rozwiązywały krzyżówki oraz opowiadały historyjki obrazkowe o tematyce antytytoniowej. Został zorganizowany również konkurs plastyczny pod hasłem „Papierosom mówimy NIE! Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy I Anna Zych, drugie miejsce Maria Buda uczennica klasy I oraz trzecie miejsce Blanka Mech uczennica klasy II a. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w przypadkach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci – chętnie wykonywały polecenia i zadania.

Tradycyjnie w andrzejkowe popołudnie spotkaliśmy się, aby wspólnie świętować. Impreza zaczęła się od konkursu na najpiękniejszy taniec czarodziejek. Zespoły z poszczególnych klas przygotowały ciekawe układy taneczne. I miejsce zajęli uczniowie klasy Va. Jury doceniło zaangażowanie prawie całej klasy oraz choreografię. II lokata przypadła w udziale zespołowi z klasy Vb, który zaprezentował taniec współczesny. Występ ten wzbudził w widzach duże emocje. III miejsce zajęli uczniowie klasy IVa. Wszystkie tańce bardzo się podobały. Młodzi tancerze zostali nagrodzeni dyplomami oraz słodyczami.

Gdy zakończyły się występy zaczęła się zabawa. W międzyczasie można było sobie powróżyć – oczywiście wszyscy traktowali wróżby z przymrużeniem oka.

8 października na stadionie w Gnojniku odbył się „Bieg niepodległości”, w którym wzięli udział uczniowie szkół z Uszwi, Gnojnika i Gosprzydowej. Zawodnicy startowali z elementami barw i symboli narodowych, a przed rozpoczęciem biegu odśpiewali kilka pieśni patriotycznych. Wysokie lokaty w swoich kategoriach biegowych zajęli uczniowie naszej szkoły: Adrian Piekarz - I miejsce, Michał Rubin - II miejsce, Alicja Hosaniak- II miejsce. Gratulujemy!

27 września uczniowie klas: III a, III b gimnazjum i VIII a  zaprezentowali montaż słowno-muzyczny  „Nigdy więcej” poświęcony  rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wiersze, piosenki żołnierskie oraz scenografia przywołały  dramat tamtych  wydarzeń: śmierć, cierpienie,  rozpacz  niewinnych ofiar niemieckiej i sowieckiej agresji na naszą ojczyznę. Częścią uroczystości był apel poległych. Nie zapomnieliśmy o tragedii narodu żydowskiego, która dotknęła także rodzinę Goldbergerów ukrywającą się w uszewskim lesie Grabaliny i rozstrzelaną przez niemiecką żandarmerię. Ta niecodzienna lekcja historii przypomniała społeczności naszej szkoły o obowiązku zachowania pamięci o ofiarach  najtragiczniejszej z wojen.

 

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. W tym roku świętowaliśmy 100. rocznicę tego ważnego dla Polaków wydarzenia.

11 listopada o godz. 11.00 w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, którą celebrował proboszcz parafii Uszew  -  ks. prałat Jan Kudłacz. Uczestniczyły w niej dwa poczty sztandarowe z naszej szkoły. Dzieci z klas młodszych wystąpiły w tradycyjnych strojach krakowskich, powiewając biało-czerwonymi flagami. Po zakończonej Eucharystii i odśpiewaniu hymnu państwowego wszyscy wraz z księdzem prałatem, władzami lokalnymi, strażakami i mieszkańcami Uszwi przeszli w patriotycznym korowodzie pod Dom Strażaka. Tam nastąpiło poświęcenie pięknego obelisku upamiętniającego 100-lecie niepodległości Polski oraz setną rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.

O godz. 16.00 w Domu Strażaka odbyła się uroczystość „Dla Niepodległej”, która została zorganizowana przez naszą szkołę wspólnie ze Świetlicą Wiejską i Przedszkolem. Część artystyczna rozpoczęła się krakowiakiem w wykonaniu przedszkolaków oraz polonezem zaprezentowanym przez uczniów klas 1-3. Scenariusz montażu słowno – muzycznego obejmował treści historyczne, wiersze i piosenki. W obrazowy sposób przedstawiono losy zniewolonej Polski, począwszy od zaborów aż do roku 1918.

Panowie z Grupy Teatralnej oraz zespół Uszwianie wykonali pieśni patriotyczne, w śpiew których włączyli się widzowie zgromadzeni na sali.

W trakcie uroczystości zostały rozdane nagrody dla laureatów szkolnego konkursu „Niepodległa  w poezji i piosence”.

Uroczystość patriotyczną zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.