14 listopada 2019 roku Szkoła Podstawowa w Uszwi obchodziła swoje święto. W tym szczególnym dniu społeczność szkolna przyjęła w swe szeregi nowych uczniów – 32 pierwszoklasistów.

 

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Barbara Kondziołka, która w przemówieniu powitalnym przypomniała najważniejsze wydarzenia z historii powstania szkoły. Nawiązując do przeszłości, nie sposób zapominać o dniu dzisiejszym. Z okazji tak ważnej uroczystości jaką jest Święto Szkoły, pamiątkowe nagrody za wsparcie finansowe i zaangażowanie w realizację szkolnych przedsięwzięć odebrali: państwo Edyta i Paweł Kleccy, państwo Danuta i Stanisław Kleccy, państwo Marta i Piotr Pawełek oraz pani Małgorzata Grabania.

 

W dalszej części obchodów uczniowie klasy VII w kilku scenkach historycznych przybliżyli zebranym postać patrona szkoły Władysława Jagiełły i jego małżonki królowej Jadwigi. Wreszcie swe umiejętności i zdolności mogli zaprezentować pierwszoklasiści, którzy na ten dzień przygotowywali się od początku roku szkolnego. Egzamin na dobrego ucznia, jakiemu poddali ich starsi koledzy, zdali na szóstkę. Udowodnili, że znają historię szkoły, potrafią zadbać o swe bezpieczeństwo na drodze, wiedzą, co znaczy być kulturalnym na co dzień. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej w Uszwi. Pani dyrektor, witając pierwszaków w szkolnej społeczności, wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Dzieci otrzymały także upominki od Rady Rodziców.

 

Na zakończenie uczennice z klas piątych działające w zespole cheerleaderek zaprezentowały dwa układy taneczne dedykowane pierwszoklasistom. Po części oficjalnej uczniowie udali się na poczęstunek, a potem wzięli udział we wspólnej zabawie tanecznej.

20 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne, podczas którego zostało zaprezentowane widowisko o tematyce bożonarodzeniowej. Główne role odegrali w nim uczniowie klas IIIa i IIIb. Ubrani w przepiękne stroje przypomnieli historię związaną z przyjściem na świat Jezusa i zaśpiewali najpiękniejsze kolędy. Jasełka zakończyła pastorałka „Biegną mali pastuszkowie”. Następnie pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia świąteczne, po czym zebrani na sali uczniowie i nauczyciele odśpiewali kilka kolęd przy akompaniamencie pana Jakuba Kądziołki. Po zakończeniu spotkania odbyły się wigilie klasowe. Dzień ten był wolny od zajęć dydaktycznych.

Korzystając z obecności na sali wszystkich uczniów pani Dyrektor Barbara Kondziołka wręczyła nagrody uczniom biorącym udział w konkursach: recytatorskim, ortograficznym oraz plastycznym na najładniejszą choinkę i ozdobę choinkową.

Laureaci konkursów:

 

  1. Konkurs dla uczniów klas I-III na najładniejszą choinkę:

 

I miejsce – Dawid Grabania – klasa III b

II miejsce – Hubert Kostuch – klasa I a

III miejsce – Magdalena Krzan – klasa I b

 

Wyróżnienia:

Julia Paterek, Maksymilian Toboła, Maria Buda, Kinga Cabała, Samuel Stec, Eryk Czernecki.

 

  1. Konkurs dla klas IV-VIII na najładniejszą ozdobę choinkową:

 

I miejsce – Maksymilian Klecki – klasa VI a

II miejsce – Kacper Świerczek – klasa VIII

III miejsce – Julia Cabała – klasa VII

 

  1. Szkolny Konkurs Ortograficzny:

 

Paulina Górak, klasa Va – Szkolna Mistrzyni Ortografii.

 

  1. Konkurs patriotyczno-recytatorski dla klas III:

 

I miejsce – Szymon Pisarczyk – klasa III b

II miejsce – Jakub Paff – klasa III a

III miejsce – Mikołaj Świerczek – klasa III b

Kacper Dobranowski – klasa III a

 

Zwycięzcom gratulujemy!!!


W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy II zarejestrowani pod nazwą ,,Roześmiane Witaminki” wzięli udział w etapie jesiennym projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”.

Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych, uświadomienie związku między żywieniem a występowaniem wielu chorób oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu było także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny.

Podczas zajęć zrealizowaliśmy następujące tematy i zadania:

1. „Smacznie – zdrowo – kolorowo”- dzieci uczyły się rozpoznawania owoców i warzyw, badali ich cechy różnymi zmysłami (wzrok, dotyk, smak) oraz zapoznawali się z ich wartością odżywczą. Uczniowie poznali również pięć grup kolorystycznych owoców oraz zaznajomili się z wybranymi witaminami i wskazywali ich wpływ na organizm człowieka. Podsumowaniem było wykonanie złotych medali owocowo-warzywnych.

2. Zagadki owocowo-warzywne – uczniowie układali krótkie rymowanki-zagadki o warzywach i owocach. Nauczyciel przydzielił dzieciom warzywo lub owoc, o którym mają ułożyć zagadkę. Drogą głosowania odbył się wybór tej najlepszej. Wszystkie zostały zebrane w klasową księgę zagadek.

3. Każdy uczeń chce zostać Siłaczkiem - zawody sportowe na sali gimnastycznej oraz uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, jak również rozwijanie skoczności, siły, szybkości i zręczności.

4. Konkurs „Order miłośnika sportu” - dzieci wykonały ordery na kołach wyciętych z kartonu, wykorzystując dowolną technikę i materiały. Następnie drogą głosowania wybrano najpiękniejszy order.

5. Forum „ Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?” - przekazanie rodzicom wiedzy, którą zdobyły dzieci podczas realizacji zadań w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. Forum przeprowadzono w ramach wywiadówki z rodzicami. Nauczyciel przedstawił kilkuminutową prezentację oraz przekazał materiały edukacyjne rodzicom. Zostały również przedstawione dokonania dzieci zrealizowane podczas trwania projektu.

6. Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań - uczniowie zdobywali i pogłębiali wiedzę podczas lekcji czy konkursów. Zaprezentowali ją również w formie okolicznościowej gazetki i wystawy swoich dokonań na korytarzu szkolnym.

Ostatecznie z wszystkich działań prozdrowotnych sporządziliśmy raport, który został wysłany do organizatorów. Klasa II zdobyła 437pkt. na 520 możliwych.

W tym roku szkolnym po raz kolejny realizowany jest w naszej szkole program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Cel główny programu to zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).  Oczekiwane efekty działań edukacyjnych to m. in. uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą oraz wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie szkodliwości palenia. Co roku, w trzeci czwartek listopada (21.11.2019 r.) obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia, kiedy to zachęca się palaczy do odstawienia papierosów przynajmniej na jeden dzień.

W ramach realizacji programu uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty o tematyce antynikotynowej, a także gazetkę informacyjną dla rodziców, która przedstawia zagrożenia związane z narażaniem dzieci na tzw. bierne palenie. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania profilaktyczne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci.  

26 września społeczność naszej szkoły uroczystym apelem uczciła 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy ósmej przy wsparciu chóru szkolnego. Montaż słowno-muzyczny przypomniał zebranym tragiczne dni września 1939 roku oraz sześcioletni okres niemieckiej i sowieckiej okupacji, terroru, mordów, wysiedleń, niewolniczej pracy. Na zakończenie apelu minutą ciszy uczczono wszystkich walczących i poległych podczas II wojny światowej.