W październiku 2019 roku nasza szkoła przystąpiła do XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Zaczytana szkoła organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Przystępując do konkursu, przyjęliśmy na siebie zadania, których wykonanie jury oceniało punktowo w skali od 1 do 10. Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu Zaczytana szkoła było uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie przynajmniej 8 zadań. Konkurs trwał od 31 października 2019 r. do 31 marca 2020 r.

W ciągu tych 5 miesięcy zrealizowaliśmy wszystkie 10 zadań, zdobywając 100 punktów!

 

Zadanie 1.

Szkolny konkurs znajomości lektur – „Szkolny Mistrz Czytelnictwa” przeprowadzony w listopadzie
i grudniu 2019 roku w klasach II-VIII.


Na każdym poziomie wyłoniono zwycięzców, czyli Mistrzów Czytelnictwa:

 

Klasa II – Julia Paterek

klasy III – Mikołaj Świerczek

klasa IV – Kacper Biernat

klasy V – Magdalena Zych

klasy VI – Adrian Piekarz

klasa VII – Patryk Gnyla

klasa VIII – Maciej Konstanty

 

Zadanie 2.

Przeprowadzenie wśród uczniów debaty „Książka naszym przyjacielem”.

Debatę oxfordzką przeprowadzono w klasach VII i VIII. Udział w debacie był dla uczniów okazją do kształtowania umiejętności dyskutowania, rzeczowego przedstawiania swoich racji i poglądów oraz tolerancji dla poglądów innych osób. Obrońcy i przeciwnicy tezy przedstawili wiele argumentów uzasadniających własne zdanie.

Na zakończenie debaty uczestnicy dokonali głosowania poprzez podniesienie ręki. Po przeliczeniu głosów okazało się, że teza „Książka naszym przyjacielem” obroniła się.

 

Zadanie 3.

Zorganizowanie wspólnie z biblioteką innowacyjnej imprezy szkolnej (angażującej lokalną społeczność), której celem będzie rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

 

27 lutego 2020 roku odbyła się impreza Kto czytać lubi - ten nigdy się nie nudzi”, która zaadresowana była do dzieci przedszkolnych - siedmiolatków z Przedszkola w Uszwi. Mali goście odwiedzili bibliotekę szkolną, dowiedzieli się, jaka jest rola biblioteki i jak należy zachować się w takim miejscu, a następnie wysłuchali opowiadania o znanym żółwiku – „Franklin piecze ciasteczka”
i oceniali zachowanie bohaterów historyjki.

Dalsza część spotkania odbyła się w świetlicy szkolnej. Tam przedszkolaki wraz ze starszymi kolegami z klasy I a usiedli przy stolikach i kolorowali przygotowane malowanki. Na zakończenie prawie dwugodzinnego spotkania mali goście otrzymali przygotowane prezenty-zakładki do książek.

 

Zadanie 4.

Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki.

Przyznano dwa wyróżnienia dla uczniów klasy VI a: Maksymiliana Kleckiego i Adriana Piekarza. Obaj chłopcy napisali zakończenie lektury Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

 

Zadanie 5.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”

 

Zwycięzcy konkursu plastycznego

 

W kategorii klas I-III

I miejsce – Magdalena Jagielska – kl. III b

II miejsce – ex aequo Maria Buda – kl. II

Wiktoria Osada – kl. II

III miejsce- ex aequo Aleksandra Jarzmik – kl. I a

Hubert Świerad – kl. II

 

W kategorii klas IV-VII

I miejsce – Oliwia Bober – kl. VII

II miejsce – ex aequo Klaudia Jarzmik – kl. V b

Paulina Górak – kl. V a

III miejsce - ex aequo Maja Bukowicz – kl. V b

Hubert Wąs – kl. V b

 

Zadanie 6.

Zorganizowanie przez bibliotekarza szkolnego dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Zaproszenie rodziców i dziadków do wspólnego czytania wybranych pozycji
z dostosowaniem do wieku uczniów.

W bibliotece szkolnej w lutym miała miejsce akcja „Czytanie łączy pokolenia”,
w ramach której zaproszeni Goście – dwie Babcie i cztery Mamy czytały książki wybrane przez siebie bądź przez bibliotekarza.

Zaproszone Panie nawiązały serdeczny kontakt z uczniami, rozmawiając o treści i przesłaniach czytanych utworów oraz o tym, jak ważne było i jest czytanie w życiu każdego człowieka.

 

Zadanie 7.

Zorganizowanie konkursu na napisanie recenzji ulubionej książki.

Jury postanowiło nagrodzić tylko jedną recenzję.

Klaudia Młyńska z klasy VIII zachęcała do przeczytania książki ,,Harry Potter i kamień filozoficzny”.

 

Zadanie 8.

Zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza, księgarza.

Cykl zajęć pod tytułem „Zawody związane z książką” przeprowadzone zostały w bibliotece szkolnej. Zajęcia uświadomiły uczniom, jak długi i trudny jest proces powstawania książki. Wnioskiem z zajęć było stwierdzenie: „Szanujmy książki, bo w ten sposób szanujemy pracę innych ludzi. Szanujmy książki, bo one dostarczają nam wielu cudownych przeżyć”.

 

Zadanie 9.

Udział w dowolnej ogólnopolskiej kampanii na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa.

Czytamy cały rok. To hasło przyświecało nam przy wyborze kampanii „Narodowe czytanie”. W tym roku do czytania została wybrana „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Impreza została zaplanowana na czwartek 12 marca 2020 r. Niestety, w przeddzień okazało się, że zajęcia szkolne zostają zawieszone. W związku z tym zadanie to będzie zrealizowane
w terminie późniejszym.

 

Zadanie 10.

Ukończenie przez nauczyciela - bibliotekarza kursu „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

Apel podsumowujący realizację zadań w Konkursie „Zaczytana Szkoła” oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursów odbędzie się po wznowieniu zajęć szkolnych.