W tym roku nasza szkoła kolejny raz przyłączyła się do akcji „Sprzątanie świata”. Uczniowie otrzymali foliowe rękawice i worki na śmieci, a następnie wyruszyli, aby sprzątać wyznaczone rejony naszej wsi. Akcja miała na celu kształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego, jak również zwrócenie uwagi na właściwe gospodarowanie odpadami oraz na ich segregację. Mamy nadzieję, że inicjatywa „Sprzątanie świata” zwiększy świadomość ekologiczną wśród dzieci i dorosłych. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w tę akcję!