Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej, aby zwrócić uwagę na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 9 lutego. Nasza szkoła również włączyła się w tę ważną akcję. Na lekcjach wychowawczych oraz informatyce odbyły się pogadanki, zostały zaprezentowane filmiki i animacje związane z tematyką bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie wszystkich klas chętnie włączyli się w tę akcję. Powstało wiele prac, w których uchwycili najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie klasy II a oraz III wykonali plakaty w tradycyjnej formie, a uczniowie klas IV–VIII plakaty w programie Paint i Gimp, prezentacje multimedialne oraz animacje w programie Scratch.