W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła otrzymała w 2020 roku środki finansowe na zakup książek. Dzięki temu księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogaciło 909 woluminów o wartości 15 000 zł.

W czerwcu 2020 r. została sporządzona wstępna lista propozycji książkowych. Cenną wskazówką dla tworzenia zamówienia były wypowiedzi uczniów i rodziców na temat ich zainteresowań czytelniczych przekazywane poprzez dziennik elektroniczny. Przeprowadzono także konsultacje z polonistami oraz nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej pod kątem wzbogacenia księgozbioru o nowości wydawnicze oraz lektury szkolne. Na podstawie opinii uczniów, rodziców oraz nauczycieli ustalono listę książek do zakupu.

Planując zamówienie, uwzględniono różne potrzeby czytelników, dlatego zakupiono książki z dużą czcionką, książki do czytania sylabami oraz książki poruszające problemy integracji, tolerancji, wyrozumiałości i pomocy innym.  Wśród zakupionych publikacji znajdują się lektury dla klas I-III oraz IV-VIII, dzięki czemu każdy uczeń ma teraz do nich łatwy dostęp.  Wśród nowości znalazło się wiele książeczek dla młodszych dzieci, książki przygodowe i obyczajowe dla starszych uczniów, coś dla dziewcząt i dla chłopców. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne pozycje, często bestsellery, książki poczytnych autorów nagradzane w prestiżowych konkursach literackich.

      

Nowe książki stanowiły bazę do realizacji klasowych projektów edukacyjnych.

 

*Klasa I - „Czego Julek chciał nas nauczyć?”

W ramach projektu w ciągu jednego listopadowego tygodnia uczniowie klasy I słuchali czytanej przez wychowawcę książki Agnieszki Frączek „Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą”. Uczniowie poznali dzieciństwo poety, jego zwariowane pomysły, nietypowe pasje
i zainteresowania, które ostatecznie doprowadziły go do tworzenia poezji.

Książka bardzo się dzieciom podobała. Dzięki niej poznały stare, zapomniane już dzisiaj zabawy oraz sposoby spędzania wolnego czasu przez swoich rówieśników żyjących przeszło sto lat temu. Julek był przykładem, że zawsze trzeba mieć swoje pasje oraz marzenia, bo wtedy łatwiej osiągnąć w życiu sukces.

Kolejnym krokiem było zapoznanie się z wybranymi wierszami Juliana Tuwima. Najwięcej uwagi poświęcono utworowi „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, którego dzieci wysłuchały w formie czytanej przez pana Tomasza Knapika na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=WsH-H1gVbzc).

Po obejrzeniu filmiku uczniowie wykonali ilustrację do wiersza oraz nauczyli się na pamięć po jednej zwrotce. Projekt zakończono recytacją całego wiersza do mikrofonu podczas zajęć online.

 

*klasa IIa - „Lubię z książką iść przez świat”

 Projekt był realizowany od października do grudnia. Po wizycie w bibliotece szkolnej uczniowie wspólnie z wychowawcą wybrali książki: Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” i Barbary Kosmowskiej „Dziewczynka z parku”.

Uczniowie rozpoczęli swoje spotkanie z czytaniem od przygotowania klasowego kącika czytelniczego, w którym pojawiły się hasła propagujące czytelnictwo oraz prace plastyczne nawiązujące do przeczytanych książek.

Codziennie nauczyciel czytał uczniom fragmenty wybranych lektur, resztę uczniowie czytali w domu. Na podsumowanie projektu dzieci wykonały prace plastyczne w postaci zakładek do książek w kształcie skarpetek oraz zaprojektowały inną okładkę do książki „Dziewczynka z parku”.

 

*klasa II b - ,,Jak dobrze mieć zwierzaka przyjaciela

W październiku uczniowie zostali zapoznani z celami projektu oraz zadaniami do wykonania, po czym udali się do biblioteki szkolnej, aby wypożyczyć po jednym egzemplarzu lektury z serii pt. „Zaopiekuj się mną” autorstwa Holly Weeb.  Uczniowie poznawali bohaterów książek i ich przygody, a następnie opowiadali swoim koleżankom i kolegom z klasy o perypetiach bohatera czytanej samodzielnie książki, zachęcając ich w ten sposób dosięgnięcia po daną pozycję. Kolejnym zadaniem było wykonanie ilustracji do opowiadanej przez siebie książki. Prace ozdobiły salę lekcyjną, a później wykonano z nich pamiątkowy album. Uczniowie mogli również rozwinąć swój talent pisarski, tworząc własny wiersz nt.  książkowego pupila, który później recytowali w klasie podczas zajęć.

 

*klasa III - „Śladami Asiuni”

Podczas zajęć dzieci poznały książkę „Asiunia” Joanny Papuzińskiej. Pierwszym zadaniem, które uczniowie mieli wykonać było samodzielne przeczytanie w domu pierwszego rozdziału lektury. Kolejnym krokiem było obejrzenie filmu „Niezwyciężeni - historia Polski” – był to kilkuminutowy film edukacyjny przedstawiający okrutne czasy wojny. Następnie uczniowie czytali kolejne fragmenty książki, dzięki którym poznali dalsze losy głównej bohaterki.

Po dokładnym omówieniu lektury uczniowie oglądali film UNICEF-u: ,,Historia Harrego i Ahmeda”
i zastanawiali się: Kim są bohaterowie? Co ich łączy? Czy Ahmed przypomina Asiunię? Jakie są konsekwencje wojny? Przy użyciu tablicy interaktywnej na mapie świata uczniowie wspólnie
z wychowawcą szukali i zaznaczali miejsca, gdzie współcześnie toczą się wojny.

Na zakończenie projektu uczniowie podzieleni na grupy wykonywali pracę plastyczną na podstawie książki „Asiunia” z wykorzystaniem dowolnych technik malarskich. Tematyka pracy była dwojaka: Świat Asiuni podczas wojny albo Świat Asiuni w czasie pokoju.

 

*Klasa IV - „Nowe zagadki detektywa Pozytywki”

W październiku na lekcjach wychowawczych uczniowie czytali książkę Grzegorza Kasdepke „Przygody detektywa Pozytywki”. Wspólnie omawiano każdy rozdział. Wychowankowie tłumaczyli też, na jakiej podstawie detektyw Pozytywka rozwiązywał kolejne sprawy. Następnie uczniowie podzielili się na trzyosobowe zespoły. Każda z grup miała za zadanie wymyślić nową przygodę detektywa Pozytywki, opisać ją i wykonać ilustracje do swojego rozdziału. Uczniowie pracowali
z zaangażowaniem, co zaowocowało powstaniem książeczki pt. „Nowe zagadki detektywa Pozytywki”.

Kolejnym działaniem w ramach projektu była praca z książką Moniki Krajewskiej pt. „Mój młodszy brat”. Po przeczytaniu lektury uczniowie wypowiadali się, jak należy się odnosić do innych ludzi, szczególnie chorych czy niepełnosprawnych. Następnie każdy z uczniów miał za zadanie wymyślić  konkurs na bal przebierańców w przedszkolu integracyjnym.

 

*klasa V – „Nasze ulubione książki”

Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, w których reklamowali swoje ulubione książki.

 

*klasa VI a - „Lektura w pigułce”

Projekt dotyczył książki J.R.R Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Zadaniem poszczególnych grup było wykonanie lapbooka, w którym znalazły się najważniejsze informacje dotyczące lektury przedstawione w ciekawy sposób. Wybrane treści zostały zaprezentowane m.in.
w formie zagadek, rebusów, wykresów, krzyżówek. Uczniowie wykorzystali różne formy graficzne: otwierane skrytki, składane elementy, ilustracje, karteczki o różnych kształtach. 

Praca nad lapbookiem była dla szóstoklasistów ciekawym doświadczeniem. Doskonaliła umiejętności poszukiwania, porządkowania i selekcji informacji, redagowania tekstu czy współpracy w grupie. Rozwijała także kreatywność oraz pozwoliła usystematyzować wiadomości na temat lektury.

 

*klasa VI b - „Ilustrujemy naszą ulubioną lekturę”

Projekt klasowy realizowany był od września do grudnia. Wykorzystano książkę „Mikołajek i inne chłopaki” , której autorami są  Rene Goscinny i Jean J. Sempé.

We wrześniu podczas jednej z lekcji wychowawczych uczniowie wybrali tytuł projektu czytelniczego oraz formę jego realizacji. Wybór był podyktowany wielką sympatią, jaką uczniowie klasy 6b darzą tę pozycję czytelniczą.

Z kilku zaproponowanych form realizacji uczniowie wybrali wykonanie własnych ilustracji do lektury. Ponieważ w wybranej książce znajduje się 16 rozdziałów, dlatego każdy uczeń klasy 6b mógł wykonać ilustrację do przydzielonego mu rozdziału.

Projekt został omówiony i podsumowany na lekcji wychowawczej w dniu 16 grudnia.                                             

Po zakończeniu zdalnego nauczania i powrocie uczniów do szkoły prace uczniów zostaną zaprezentowane całej społeczności szkolnej na wykonanej przez uczniów gazetce.

 

*klasa VII a - "Wkręceni w czytanie"

Tematem projektu było przedstawienie wybranej przez siebie ulubionej książki w celu zachęcenia rówieśników do jej przeczytania. Formą zachęty były prezentacje multimedialne lub krótkie recenzje. Wszystkie prace prezentowane były na forum klasy podczas lekcji wychowawczych prowadzonych online.

 

*klasa VII b – „Kto czyta-nie błądzi” czyli….

W ramach projektu uczniowie klasy VII b w czasie lekcji wychowawczych opowiadali
o swoich ulubionych książkach, uzasadniali, dlaczego właśnie te pozycje zajmują szczególne miejsce
w ich domowej biblioteczce oraz starali się wskazać, czego książka może nauczyć młodych ludzi. Chętni uczniowie wykonali prezentacje multimedialne dotyczące wybranej książki.

 

*klasa VIII - „W świecie Balladyny”

W ramach projektu czytelniczego uczniowie klasy VIII wzięli udział w klasowym słuchowisku radiowym na podstawie wybranych fragmentów dramatu Juliusza Słowackiego. Przygotowując się do audycji, ósmoklasiści próbowali dociec, co popchnęło Balladynę do dokonania takich a nie innych wyborów życiowych, a także rozważyć, jak postępowanie głównej bohaterki wpłynęło na jej codzienne życie, relacje z innymi ludźmi oraz postrzeganie samej siebie. W tym celu uczniowie stworzyli instrukcję postępowania w świecie Balladyny. Spis reguł, którym hołdowała ambitna kobieta, okazał się następnie punktem wyjścia do przeprowadzenia klasowej dyskusji nad systemem wartości współczesnej młodzieży.

 

W ramach realizacji projektu zorganizowano w szkole 3 imprezy czytelnicze:

 • We wrześniu nasza szkoła włączyła się w akcję „Narodowe Czytanie” organizowaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczną lekturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. W słuchowisku nadanym przez szkolny radiowęzeł w role bohaterów dramatu wcielili się nauczyciele.
 • W październiku w świetlicy szkolnej przeprowadzone zostały zajęcia biblioterapeutyczne na temat: Dobre obyczaje, czyli jak żyć wśród innych.

     Wychowawca świetlicy zapoznał uczniów z treścią książki „Sam i Watson przeganiają gniew”. Następnie każdy uczestnik zajęć opowiadał o tym, co doprowadza go do złości i jak wtedy reaguje. Dzieci wspólnie szukały sposobów, jak pokonać złość i pozostawać w radosnym nastroju. Na zakończenie zajęć wszyscy wykonali prace plastyczne obrazujące różne emocje.

     Kolejnym etapem realizacji projektu było zapoznanie uczniów z książką „Słup soli, czyli jak powstrzymać szkolnych dręczycieli”. Celem tych zajęć było uświadomienie dzieciom, że w żadnym wypadku nie wolno dokuczać innym. Metodą burzy mózgów uczniowie podawali różne przykłady negatywnych zachowań kolegów i koleżanek na terenie naszej szkoły. Efektem końcowym zajęć było przyjęcie pewnych wspólnych ustaleń:

 1. Nie wolno czynić innym tego, co nam sprawiałoby przykrość (wyśmiewać, przezywać, poniżać, krytykować itp.)!
 2. Nie wolno być obojętnym, jeżeli w naszej obecności innym dzieje się krzywda!

    Ostatnim elementem realizacji zajęć było czytanie uczniom wybranych opowiadań
z książki Bajki, które uczą, jak żyć wśród innych”. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, jakimi wartościami powinien kierować się człowiek, aby jego relacje z innymi były właściwe.

 • Od października wychowawcy klas I-III prowadzili akcję „Czytanie na śniadanie”, której celem było wpojenie uczniom nawyku czytania. Wychowawcy czytali uczniom fragmenty wybranych książek. Akcja była kontynuowana w okresie nauki zdalnej.

Chętni uczniowie mogli się wykazać swoimi zdolnościami, biorąc udział w konkursach czytelniczych.

 • W świetlicy szkolnej przeprowadzono konkurs „Postać z wybranej legendy”.

Podczas zajęć świetlicowych uczniowie wysłuchali wybranych legend polskich z książki  
„O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach”. Zadaniem dzieci było zapamiętanie istotnych szczegółów opowiadania. Na kolejnych zajęciach uczniowie prezentowali przeczytane lub usłyszane legendy, nie tylko o Krakowie, ale także o Warszawie, Toruniu i o naszej miejscowości. Później wykonywali konkursowe prace plastyczne ilustrujące znane legendy.

Jury wyłoniło do nagrody prace następujących uczniów:

I miejsce  –   Laura Mech -kl. I

II miejsce –   Amelia Przeździęk – kl. III

                        Anna Zych – kl. III

III miejsce –  Aleksander Kuna kl. III

Wyróżnienia: Zuzanna Łukojko – kl. I

                         Karolina Suślik – kl. II b

                         Maya Bystroń – kl. II b

                         Filip Bienias – kl. III

Wystawa prac zostanie zorganizowana po powrocie uczniów do szkoły.

 

 • Konkurs „Książka pod choinkę”

Konkurs został ogłoszony w grudniu, a jego przedmiotem było zaprezentowanie przez ucznia dowolnej książki w wybranej formie:

 • pracy plastycznej
 • recenzji
 • reklamy
 • ciekawego zdjęcia
 • filmiku

Laureaci konkursu w kategorii klas I-III

I miejsce -    Lena Jagielska kl. I – rysunek, wiersz i film

II miejsce -   Maksymilian Toboła kl. II a – praca z plasteliny

                       Karol Pawełczyk kl. II b – rysunek

III miejsce -  Magdalena Krzan kl. II b –rysunek

                       Martyna Grzegórzek kl. II b rysunek

                       Wojciech Białka kl. II b – rysunek

Wyróżnienia: Karolina Nowak –kl. III

                     Maria Buda – kl. III

                     Kacper Guzik – kl. III

                     Hubert Kostuch – kl. II a

                     Alicja Paterek – kl. II a

                     Amelia Górak – kl. II a

                     Katarzyna Musiał – kl. I

                     Hubert Opoka – kl. I

 

Laureaci konkursu w kategorii klas IV-VIII

Patrycja Zając kl. V – instalacja plastyczna przysłana on-line.

Zwycięzcy obydwu konkursów otrzymali nagrody książkowe oraz słodycze.

 

Dzięki uzyskanej dotacji biblioteka szkolna wzbogaciła się o ciekawe książki.  Realizacja przyjętych zadań umożliwiła kształtowanie u uczniów odpowiednich postaw i zachowań oraz kreatywności, przyczyniła się do rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz uwrażliwienia na piękno i bogactwo literatury. Dzięki pozyskaniu wielu poczytnych pozycji książkowych dało się zauważyć zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Doposażony księgozbiór pozwala uczniom miło spędzać czas, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozwija zainteresowania oraz wzbudza dyskusje na temat przeczytanych książek. Mali czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce, sugerują nowe zakupy. Liczymy na to, że starsi uczniowie po powrocie do szkoły też znajdą w bibliotece coś dla siebie.

 Pewną trudnością związaną z realizacją projektu jest fakt przejścia szkół na zdalne nauczanie, co oczywiście spowodowało ograniczenie dostępu uczniów do księgozbioru oraz utrudniło realizację wszystkich zaplanowanych działań.