20 maja w naszej szkole odbyła się Mała Olimpiada Matematyczna. Wzięli w niej udział uczniowie klas I-III pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Gnojnik (10 uczestników). Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki oraz integracja środowiska uczniowskiego. Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Młodzi matematycy ambitnie i z wielkim zaangażowaniem zmagali się z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów. To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników i ich nauczycieli. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu umilił uczniom słodki poczęstunek. Następnie odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ufundowanych przez Radę Rodziców. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody wręczyła dyrektor szkoły Pani Barbara Kondziołka.

Wyniki:

I miejsce: Wojciech Pawełek – PSP w Gnojniku

II miejsce: Mikołaj Klecki – PSP w Uszwi

III miejsce: Paweł Warchał – PSP w Biesiadkach

Zwycięzcom gratulujemy! Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom.