8 czerwca uczniowie klasy czwartej i piątej przystąpili do egzaminu na kartę rowerową, który przeprowadzili policjanci ruchu drogowego z brzeskiej komendy. Do egzaminu mogli przystąpić uczniowie, którzy osiągnęli wymagany wiek i wykazali się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych z przepisów prawa ruchu drogowego. Przy okazji spotkania funkcjonariusze rozmawiali o bezpieczeństwie na drodze. Policjanci przypomnieli przyszłym rowerzystom, że droga jest dla wszystkich, a przestrzeganie przepisów dotyczy każdego uczestnika ruchu drogowego. Mówili także, jak ważna jest wzajemna życzliwość, szacunek i wyrozumiałość na drodze. Zdobyta wiedza i umiejętności będą wykorzystywane przez uczniów podczas bezpiecznych wycieczek rowerowych. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy zdobycia pierwszego dokumentu uprawniającego do poruszania się po drogach.