„Powiedz mi, a zapomnę,

                                                                                                                                     pokaż - a zapamiętam,

                                                                                                                                     pozwól mi działać, a zrozumiem!"

                                                                                                                                                                Konfucjusz

 

Innowacja pedagogiczna w świetlicy szkolnej

       W mijającym roku szkolnym w świetlicy realizowano innowację pedagogiczną "Dziecięce eksperymentowanie", która  polegała na wprowadzaniu nowych treści oraz stosowaniu ciekawych, aktywizujących metod pracy. Celem prowadzonych działań było: rozbudzenie ciekawości  otaczającego świata, nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów, praktyczne działania oraz ukazanie związku nauki z życiem codziennym.
          W ciągu roku szkolnego przeprowadzono zajęcia  z następujących zaplanowanych bloków tematycznych:

 1. Niezwykłe tajemnice zwykłej wody.
 2. Powietrze.
 3. Elektryczność i magnetyzm.
 4. Ciekawa chemia i fizyka.
 5. Tajemniczy wszechświat.
 6. Ekorewolucja, czyli „drugie życie śmieci”.

Podczas zajęć dzieci:

 • wykonywały proste doświadczenia i eksperymenty fizyczno-chemiczne,
 • samodzielne przygotowały, wykorzystując różnorodne materiały i działając zgodnie
  z recepturą, m.in. kostki kąpielowe, gniotki i tzw. slime  (kreatywne zabawki charakteryzujące się dużą rozciągliwością i elastycznością), ozdobne flakoniki wypełnione zabarwioną solą, a także prace plastyczne nadające „śmieciom drugie życie”,
 • poznały sprzęt badawczy, m.in. mikroskopy, przygotowywały preparaty do obserwacji,
 • oglądały filmy tematyczne, słuchały różnych rodzajów muzyki, ale przede wszystkim wcielały się w naukowców, przeprowadzając doświadczenia i eksperymenty.

         Dzięki udziałowi w zajęciach, podczas których niejednokrotnie panował „twórczy bałagan”, uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności logicznego, kreatywnego myślenia oraz wyciągania wniosków, a poprzez zabawę i samodzielne działanie rozbudzali w sobie fascynację światem nauki.

 

 

                                                                                                                                  Wychowawcy świetlicy szkolnej