24 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania klasy VIII. Akademia rozpoczęła się od ceremonii zmiany Pocztu Sztandarowego. Następnie uczniowie klas VII przedstawili część artystyczną ukazującą szkolne życie na wesoło. Młodsze koleżanki i koledzy przekazali ósmoklasistom dobre rady na nową drogę życia, kierując do każdego z nich ciepłe słowo. W ręce absolwentów trafiły też upominki w postaci maskotek. Uczniowie klasy VIII pożegnali się ze szkołą montażem słowno-muzycznym, dziękując rodzicom, dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud wychowania.  Nie zabrakło miejsca na wspomnienia. Prezentacja, będąca kompilacją zdjęć z ośmiu lat nauki, przywołała w pamięci zebranych wspólnie spędzone chwile. Na zakończenie Pani Dyrektor Barbara Kondziołka wręczyła rodzicom uczniów klasy VIII list gratulacyjny i podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Absolwenci otrzymali nagrody książkowe.