7 czerwca 2022 roku odbył się Egzamin na kartę rowerową.