26 marca w naszej szkole odbyła się loteria fantowa zorganizowana przez Szkolne Koło Caritas. Jej celem było zdobycie funduszy na rehabilitację 8-letniego Radka Kępy z Gnojnika cierpiącego na liczne schorzenia. Akcja została rozpropagowana poprzez plakaty i prezentację multimedialną, która została przedstawiona każdej klasie.

Udało się pozyskać wielu sponsorów, także za pośrednictwem rodziców uczniów. Od ofiarodawców otrzymaliśmy fanty oraz datki pieniężne.

Loteria spotkała się z ogromnym zainteresowaniem społeczności szkolnej. Udało się zebrać kwotę 4.700 zł.

2 maja odwiedziliśmy Radka w domu i przekazaliśmy mamie chłopca uzyskane środki finansowe.

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację loterii i wzięli w niej udział. Do podziękowań dołączają się rodzice Radka – Państwo Małgorzata i Piotr Kępowie.

 

Szkolne Koło Caritas

 

 

Sponsorzy fantów /kolejność alfabetyczna/

 

Agata i Jacek Chmurowie - Gospoda „Tadeusz”

Agnieszka Gagatek

Agnieszka i Mirosław Nowakowie

Agnieszka i Robert Antczakowie – Cukiernia „Poezja”

Alicja Kuc

Angelika Czyżycka – „Centrum Planeta”

Angelika Fitrzyk – „Centrum Stylizacji"

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dawid Jelonkiewicz – Punkt Apteczny Bliski

Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki Tuliszków

Małgorzata Kramer – Salon Fryzjerski „GoGi HaaR”

Maria i Krzysztof Wójs – „Novum V” - Groszek Gnojnik

Maria Kuc

Marta i Piotr Pawełkowie – „Novum II” - Groszek Uszew

Marta Zaczyńska – Restauracja „Szyszkarnia”

Mieczysław Hebda – „Megamot”

Paweł i Stanisław Kleccy – „Oknodrewal”

Poczta Polska

Restaurtacje McDonald's

Siłownia Perfect Gym

Tomasz Pawełek – „Tom-Spaw”

Wiesław Zaleśny – „ Climax”

Wioleta Wąs – „Gabinet Piękna i Relaksu WW”

Zasada Trans Spedition

 

W organizację loterii zaangażowali się Państwo: /kolejność alfabetyczna/

 

Dawid Bober, Ryszard Hosaniak, Beata Jurgała, Edyta Klecka, Joanna Kotarba, Joanna Pysno

Lucyna Wnęk