DYREKTOR

mgr Barbara Kondziołka

 

WICEDYREKTOR

mgr inż. Lukrecja Chochlińska

 

 Nauczyciele

mgr Barbara Kondziołka – geografia

mgr inż. Lukrecja Chochlińska – matematyka, fizyka

  1. mgr Krzysztof Tworzydło – religia
  2. mgr Piotr Gwóźdź – religia

mgr Joanna Olchawa – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Cichostępska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne

mgr Teresa Czesak – język polski, historia, plastyka

mgr Agata Zaczyńska – język angielski, świetlica

mgr Marta Jagielska – edukacja wczesnoszkolna

lic. Jakub Kądziołka – muzyka, świetlica

mgr Sabina Krakowska – język angielski

mgr Kamil Kuras – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Latosińska – matematyka

mgr Dorota Mucha – język polski, wiedza o społeczeństwie, zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Piątek-Kuc – nauczyciel wspomagający

mgr Beata Mist-Szkarłat - nauczyciel wspomagający

mgr Piotr Rzepa – biologia, chemia, biblioteka

mgr Anna Marchwica - matematyka, informatyka

mgr Ilona Mech - edukacja wczesnoszkolna

mgr Klaudia Stachurska – nauczyciel wspomagający

mgr Marta Szczepańska – wychowanie fizyczne, technika, doradztwo zawodowe

mgr Ewelina Toboła – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

mgr Zofia Zięć – świetlica

mgr Anna Zych - język polski, przyroda

mgr Józefa Zych - biblioteka, historia

mgr Agata Żak – edukacja wczesnoszkolna

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

 

mgr Danuta Zając – sekretarka

Alina Ciura – intendent

Grażyna Zydroń – kucharka

Barbara Czchowska – pomoc kuchenna

Elżbieta Biernat – sprzątaczka

Alicja Cichostępska – sprzątaczka

Barbara Jagielska – sprzątaczka

Małgorzata Witkowska – sprzątaczka

Katarzyna Pisarczyk – sprzątaczka