Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 realizuje rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczyliśmy na zakup pomocy i narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Zestawy zakupionych materiałów edukacyjnych:

ZESTAW AUTYZM

Monitor interaktywny, komputer OPS o zwiększonej pamięci wraz z oprogramowaniem, zestaw mTalent Autyzm Mowa w kontekście społecznym cz. I i cz. II.

ZESTAW REWALIDACJA OGÓLNOROZWOJOWA

Interaktywna podłoga – FUNFLOOR, pakiet oprogramowania Rewalidacja i Terapia.

ZESTAW DYSORTOGRAFIA

Monitor interaktywny, zestaw mTalent Ortografia, zestaw mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI.

ZESTAW LOGOPEDIA

Monitor interaktywny, pakiet mTalent Zajęcia logopedyczne.

Dzięki zakupionym materiałom edukacyjnym w szkole utworzono specjalistyczny gabinet terapii oraz doposażono już istniejące gabinety wspierające nauczanie oraz rozwój dzieci ze SPE, stwarzając tym samym warunki do wyrównania ich szans społecznych i edukacyjnych. Pomoże to rozwijać umiejętności motoryczne, myślenie przestrzenne oraz umiejętności planowania i komunikacji nauczyciela w pracy z uczniem. Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia adekwatną do indywidualnych potrzeb. Stosowanie multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w proces uczenia się i pomoże osiągnąć zakładane cele. Wprowadzenie monitorów multimedialnych, wykorzystanie filmików, gier oraz ćwiczeń będzie miało wpływ na kształtowanie kompetencji emocjonalnych uczniów. Łatwość użytkowania zakupionych materiałów pozwoli dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb uczniów.