Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2018 znajdują się na stronie bip gminy Gnojnik.