W Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Uszwi uczy się 216 uczniów w tym:

Edukacja wczesnoszkolna - 82 uczniów:

 • Klasa I A – 14 uczniów, wychowawca mgr Ewelina Toboła
 • Klasa I B – 14 uczniów, wychowawca lic. Magdalena Lalecka 
 • Klasa II – 22 uczniów, wychowawca mgr Anna Cichostępska                            
 • Klasa III A – 16 uczniów, wychowawca mgr Ilona Mech                                   
 • Klasa III B – 16 uczniów, wychowawca mgr Marta Jagielska                          

Klasy IV - VIII – 134 uczniów

 • Klasa IV – 24 uczniów, wychowawca mgr Agata Zaczyńska
 • Klasa V – 27 uczniów, wychowawca mgr Anna Latosińska
 • Klasa VI – 15 uczniów, wychowawca mgr Marta Szczepańska                                  
 • Klasa VII A  – 18 uczniów, wychowawca mgr Teresa Czesak                       
 • Klasa VII B  – 16 uczniów, wychowawca mgr Piotr Rzepa       
 • Klasa VIII A  – 18 uczniów, wychowawca mgr Anna Marchwica                        
 • Klasa VIII B – 18 uczniów, wychowawca mgr Sabina Krakowska                

Dyrektor:

 • mgr inż. Lukrecja Chochlińska 


Nauczyciele:

 • mgr Barbara Kondziołka – geografia, historia
 • mgr inż. Lukrecja Chochlińska – matematyka
 • ks. mgr Krzysztof Tworzydło – religia
 • ks. mgr lic. Karol Kuźma – religia
 • mgr Joanna Olchawa – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Anna Cichostępska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Ilona Palonek – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Teresa Czesak – język polski, historia, plastyka, muzyka
 • mgr Agata Zaczyńska – język angielski
 • mgr Marta Jagielska – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne
 • mgr Sabina Krakowska-Puła – język angielski
 • mgr Kamil Kuras – wychowanie fizyczne
 • mgr Monika Piątek-Kuc – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Piotr Rzepa – biologia, chemia
 • mgr Anna Marchwica - matematyka
 • mgr Ilona Mech - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Klaudia Stachurska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Marta Szczepańska – wychowanie fizyczne, technika, doradztwo zawodowe
 • mgr Ewelina Toboła – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
 • mgr Zofia Zięć – świetlica, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Anna Zych - język polski, przyroda
 • mgr Józefa Zych - biblioteka, historia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • lic. Aleksandra Skwarło - język polski
 • mgr Aneta Tyka - pedagog szkolny i specjalny
 • mgr inż. Krzysztof Pałka - informatyka, edukacja informatyczna
 • mgr Paweł Sacha - wiedza o społeczeństwie
 • mgr Anna Bukowiec - matematyka

 Administracja i obsługa:

 • mgr inż. Danuta Zając-Mitera - sekretarka
 • Elżbieta Biernat - sprzątaczka
 • Alicja Cichostępska - sprzątaczka
 • Barbara Jagielska - sprzątaczka
 • Małgorzata Witkowska - sprzątaczka
 • Katarzyna Pisarczyk - sprzątaczka
 • Klaudia Przepiórka - pomoc nauczyciela

 

 

 

 

Podkategorie