22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Promując wśród naszych uczniów postawy proekologiczne, zachęciliśmy ich do podjęcia tego dnia szeregu działań. Jednym z nich było wzięcie udziału w warsztatach dotyczących ochrony środowiska. Młodsze dzieci z klas I-III przygotowały plakaty i zakładki do książek inspirujące do życia w zgodzie z naturą, starsi uczniowie z klas IV-VIII opracowali i wykonali grę planszową zgodną z tematyką tegorocznego święta: Planeta kontra plastik. Ponadto chętne klasy wraz z wychowawcami mogli wziąć udział w Ekologicznym Festiwalu Online.