W ramach grantu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”, który ufundował Zarząd Województwa Małopolskiego nasza szkoła otrzymała 7 laptopów. Celem projektu grantowego było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkole w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o narzędzia cyfrowe.