O naszej szkole

Szkoła w Uszwi powstała dzięki staraniom tutejszego proboszcza ks. Jana Mrożka, który "swym wpływem na parafian oraz starannym zajęciem się u władz krajowych tak duchownych jak i świeckich założenie tejże szkoły przyspieszał".
Starania zostały uwieńczone sukcesem: 29 kwietnia 1860 r. podpisano dokumenty dotacyjne. Wskazywały one, że obowiązek utrzymania szkoły spoczywał na dwóch gminach: Uszew i Zawada Uszewska, które tworzyły jeden obszar szkolny. Do obowiązków obu gmin należało w szczególności: finansowanie budowy, utrzymywanie szkoły w przyszłości (zwłaszcza jej ogrzewanie), zaopatrzenie placówki w odpowiedni sprzęt, utrzymanie nauczyciela (pensja i mieszkanie).

Więcej o szkoleStrefa ekologiczna