Sprawozdania finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi znajdują się na stronie BIP gminy Gnojnik: