Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2018 znajdują się na stronie bip gminy Gnojnik.

Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2020 znajdują się na stronie bip gminy Gnojnik. sprawozdania finansowe