Wszystkie informacje dotyczące egzaminów ósmoklasity znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.