Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1-15 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami

17 września 2021 r.

Apel pamięci

 wrzesień 2021 r.

Sprzątanie świata

30 września 2021 r.

Dzień Chłopaka

14 października 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

1 listopada 2021 r.

Wszystkich Świętych

11 listopada 2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości

16 listopada 2021 r.

Święto szkoły

16 -18 listopada 2021 r.

Zebrania z rodzicami

30 listopada 2021 r.

Andrzejki klasowe

6 grudnia 2021 r.

Mikołajki klasowe

22 grudnia 2021 r.

Wigilie klasowe

23 grudnia 2021 r. – 1 stycznia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

03 luty 2022 r.

Bal karnawałowy

21 stycznia 2022 r.

Dzień Babci i  Dziadka (21 i 22 stycznia)

12 stycznia 2022 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

13 stycznia 2022 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

14 stycznia 2022 r.

Zakończenie I semestru

17–30 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

1-2 luty 2022 r.

Zebranie z rodzicami

21 marca 2022 r.

Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny

14–19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień 2022 r.

Katyń

1 maja 2022 r.

Święto Pracy

2 maja 2022 r.

Dzień flagi

3 maja 2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

10-11 maja 2022

Zebranie z Rodzicami

24-26 maja 2022

Egzamin ósmoklasisty

26 maja 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Matki

1 czerwca 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

16 czerwca 2022 r.

Boże Ciało

03 czerwca 2022 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

15 czerwca 2022 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

20 czerwca 2022 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

23 czerwca 2022 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca

23 czerwca 2022 r.

Pożegnanie klasy VIII

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

30 czerwca 2022 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

25–31 sierpnia 2022 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 • 15.10.2021r. /piątek/,
 • 12.11.2021r. /piątek/,
 • 16.11.2021r. /wtorek – Święto Szkoły/,
 • 02.05.2022 /poniedziałek/,
 • 24-26.05.2022 egzaminy ósmoklasisty,
 • 01.06.2022 /środa – Dzień Dziecka/

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r., /poniedziałek/
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r., /czwartek/
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r., /czwartek/
 • Wielkanoc – 4 kwietnia 2022 r.
 • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2022 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2022r., /niedziela/
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r., /wtorek/
 • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r. /czwartek/